Informacja

 

Łódź, dnia 10.06.2020 r.

 

INFORMACJA

 

W związku z planowanym na dzień 17.06.2020 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Zarządu Spółki, od dnia 10.06.2020 r.  (bud 1/35, pok. 13), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.

 

W razie pytań informacji udzielają:

Joanna Filipczak

Agnieszka Zielonka

 

Bud nr 1/35, pok. nr 13

tel. wew. 339

Walne Zgromadzenie

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17.06.2020 r.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. będą współpracować z Salezjańskimi Szkołami Rzemiosł w Łodzi

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. będą współpracować z Salezjańskimi Szkołami Rzemiosł w Łodzi