Produkcja detali metalowych

Regeneracja i obróbka mechaniczna

Obróbka powierzchni

Produkcja wyrobów gumowych

Wyroby kompozytowe

Projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych

Badania nieniszczące