Produkcja detali metalowych

Regeneracja i obróbka mechaniczna

Obróbka powierzchni

Produkcja wyrobów gumowych