WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. W ŁODZI

lider rynku lotniczego, poszukują kandydatów do pracy na stanowisku:

KOORDYNATOR DS. HR

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Prawo pracy lub pokrewne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze HR,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • znajomość narzędzi HR,
 • posiadanie umiejętności organizacyjnych oraz zdolność pracy zarówno w grupie jak i na indywidulanej pozycji,
 • wykazywanie inicjatywy w działaniu oraz wysokiej efektywności podejmowanych projektów personalnych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Zadania:

 • aktywne uczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i bieżącym koordynowaniu projektów
  w obszarze miękkiego HR,
 • koordynowanie i wspieranie w realizacji procesów HR,
 • projektowanie indywidualnych programów rozwoju kompetencji pracowników,
 • koordynowanie systemu ocen okresowych pracowników,
 • przygotowywanie zestawień i analiz z obszaru personalnego na potrzeby Zarządu,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w ramach HR.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży,
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465) przy ul. Dubois 119.
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A w Łodzi.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko………………………………….. prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi (93-465) ul. Dubois 119.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

………………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do 31.07.2020 r.

w Biurze Podawczym w Łodzi, ul. Dubois 119

lub mailowo na adres Sekcji Zarządzania Personelem: praca@wzl1.mil.pl