ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

zaprasza do składania ofert na:

„Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do testów silnika F124-GA-200 firmy International Turbine Engine Company LLC (ITEC) w budynku nr 19 w siedzibie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.”

*W związku z prośbą potencjalnych Oferentów, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20 czerwca 2022 do godziny 14:00

*In connection with the request of potential Bidders, we would like to inform you that Contracting Party extends the deadline for submitting offers until June 20, 2022 by 2 p.m.