ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ PIKNIKU INTEGRACYJNEGO NA TERENIE WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. W ŁODZI ORAZ NA TERENIE WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. W DĘBLINIE

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (siedziba Spółki: ul. Dubois 119, 93-465 Łódź)  zapraszają do składania ofert na: „Organizację Pikniku Rodzinnego na terenie WZL1 W ŁODZI” oraz „Organizację Pikniku Rodzinnego na terenie Oddziału WZL1 W DĘBLINIE”

Termin realizacji zadania w Łodzi– 11 czerwca 2022r.
Termin realizacji zadania w Dęblinie– 4 czerwca 2022r.
Liczba osób w Łodzi – wstępnie 990 osób, w tym ok. 300 dzieci.
Liczba osób w Dęblinie – wstępnie 600 osób, w tym ok. 180 dzieci

Przedmiot zamówienia:

       Organizacja Pikniku Integracyjnego dla pracowników Spółki wraz z rodzinami zgodna z poniższymi założeniami:

 • Usługa gastronomiczna w opcji nielimitowanej
 1. Przygotowanie strefy cateringowej pod zadaszeniem/namiotami
 2. Przygotowanie stołów wraz z ławami pod pawilonem/namiotem (ważne, aby w danej chwili mogła usiąść większa część naszych gości)
 3. Obsługa strefy, w tym obsługa kelnerska
 4. Kosze na śmieci
 5. Menu dla dorosłych:
 • Potrawy z grilla
 • Zupy – mile widziana kuchnia polowa
 • Dania na ciepło
 • Sałaty i surówki
 • Dodatki
 • Dodatkowe dania
 • Opcjonalnie food trucki
 • Pieczone ziemniaki
 • Potrawy wegetariańskie
 • Owoce
 • Bufet kawowy wraz z bufetem słodkim
 • Napoje (woda, różne soki, lemoniada)
 1. Menu dla dzieci:
 • Potrawy z grilla
 • Frytki
 • Nuggetsy
 • Mini zapiekanki oraz mini hot-dogi (lub inna zbliżona propozycja)
 • Słodkości/desery – w tym lody
 • Popcorn
 • Owoce
 • Napoje (woda, soki jabłkowe i pomarańczowe, lemoniada + słomki)
 • Scena i otoczenie
  1. Scena z zadaszeniem (odpowiednia do przeprowadzania konkursów)
  2. Nagłośnienie
  3. Leżaki lub siedziska
 • Prowadzący i obsługa muzyczna
  1. Wodzirej (prowadzący całe wydarzenie oraz liczne konkursy)
  2. Dj
 • Atrakcje dla dzieci
  1. Animatorzy
  2. Osoby obsługujące każdą z atrakcji
  3. Różnego rodzaju drobne atrakcje jak np. malowanie buzi
  4. Dmuchańce min. 6 – 7 szt. (certyfikowane) / lub zbliżone atrakcje
  5. Namioty
  6. 3 atrakcje dedykowane specjalnie dla WZL1 (niestandardowe)
  7. Konkursy dla dzieci
  8. Motyw przewodni wydarzenia (z możliwością zmiany przez Zamawiającego)
  9. Różnego rodzaju gry i zabawy
  10. Dodatkowe atrakcje
 • Atrakcje dla dorosłych
  1. Mini turniej piłkarski (organizacja mini. boiska, szatni) (nie jesteśmy zainteresowani dmuchańcem Giga piłkarzykami)
  2. Byk rodeo i inne urządzenia
  3. Atrakcje specjalne
  4. Konkursy
  5. Gry/zabawy w tym drużynowe
  6. Namioty
 • Zaplecze sanitarne
  1. Obsługa strefy sanitarnej
  2. Toalety przenośne z umywalkami
  3. Toalety dla dzieci
  4. Kosze na śmieci
  5. Strefa palacza
  6. Dostosowanie pikniku do wymagań pandemicznych
 • Zabezpieczenie medyczne

Oferty powinny zostać przygotowane w dwóch wersjach – jedna dla WZL1 w Łodzi
                                                                                 – druga dla oddziału WZL1 w Dęblinie

Oferty powinny zawierać powyższe założenia oraz dodatkowe propozycje oferentów. W ofercie powinny być wyszczególnione wszystkie atrakcje, kwestie organizacyjne oraz poszczególne pozycje w menu.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Pani Agnieszka Koziara-Szczęsna  – Kierownik Biura Komunikacji i Marketingu, tel. 42 681 55 60/64 w. 225.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA ORGANIZACJĘ PIKNIKU INTEGRACYJNEGO” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie  22.04.2022r. do godziny 1300 (decyduje data wpływu do WZL1). Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 26.04.2022 r.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena                                                                            – 70 % wagi oferty,
 • Ilość atrakcji oraz proponowanych potraw w menu            – 20 % wagi oferty,
 • Atrakcyjność oferty, z uwzględnieniem warunków jakościowych i bezpieczeństwa oraz w tym spersonalizowanie oferta dla Zamawiającego             – 10 % wagi oferty,  

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty, (w tym wyboru części składowych oferty) lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn.

Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynie jedna oferta dopuszcza się możliwość wezwania oferenta celem przeprowadzenia negocjacji. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami oraz oględzin atrakcji, w ramach dokonania ich oceny pod względem jakościowym i bezpieczeństwa.

Celem oceny ilości atrakcji, proponowanych potraw w menu oraz atrakcyjności oferty, Oferent jest zobowiązany do złożenia, wraz z ofertą szczegółowych tabel z rozpiską wszystkich elementów Pikniku oraz dokumentacji poświadczającej bezpieczeństwo atrakcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany składowych oferty na inne atrakcje w zakresie oferty cenowej.

Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód organów korporacyjnych.

Szczegółowe warunki współpracy, z uwzględnieniem powyższych wymagań, zostaną opracowane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.