Inżynieria odwrotna i pomiary dynamiczne, precyzyjne pomiary geometrii