Zarząd Spółki

Marcin Nocuń

Marcin Nocuń

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Maria Bocheńska

Maria Bocheńska

Członek Zarządu, Dyrektor Controllingu
Jarosław Gawryś

Jarosław Gawryś

Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Rozwoju
Bartłomiej Kacperczyk

Bartłomiej Kacperczyk

Członek Zarządu, Dyrektor Oddziału w Dęblinie

Rada Nadzorcza

Bogusław Urbański
Przewodniczący RN
Jolanta Maryewska
Wiceprzewodnicząca, Członek RN
Henryk Kapusta
Członek RN
Monika Antczak
Członek RN
Grzegorz Kozłowski
Członek RN
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A