Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., jako dynamicznie rozwijająca się firma, posiadają pełną świadomość konieczności wdrażania nowych technologii.

BADANIA I ROZWÓJ

Spółka kładzie duży nacisk na realizację działań z zakresu Badań i Rozwoju  (B+R). Obecnie w firmie prowadzone są prace w kilku obszarach bezpośrednio związanych z użytkowaniem śmigłowców.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i rozwijającemu się rynkowi nowoczesnych technologii nasi specjaliści z Sekcji Badań, Rozwoju i Wdrożeń, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, opracowują projekty innowacyjne, które sprawiają, że usługi świadczone przez WZL1 są jednymi z najlepszych w branży.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WZL1

Stawiamy na stały i zbilansowany rozwój. Swój sukces budujemy kładąc nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. Inwestujemy w zasoby ludzkie, współpracujemy z instytutami, szkołami, uczelniami m.in. Politechniką Łódzką i wychodzimy naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych. Tworzymy miejsca pracy dla „młodych” i wspieramy różne inicjatywy, takie jak np. renowacja wozu strażackiego z 1907 roku, czy przekazanie dzieciom w szkole w Bychlewie środków na wykonanie oraz montaż szafek.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A