Produkcja detali metalowych

Regeneracja i obróbka mechaniczna

Obróbka powierzchni

Produkcja wyrobów gumowych

Wyroby kompozytowe

Obsługi i naprawy statków powietrznych

Obróbka galwaniczna