Nabór na stanowisko

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Odział w Dęblinie ogłaszają nabór

do pracy na stanowisko:
Kontroler Jakości – Wydział Kompozytów

 

 Zakres obowiązków:

 • Prowadzanie kontroli jakości detali, przyrządów i form na podstawie zgodności z rysunkami technicznymi i specyfikacją.
 • Sporządzanie dokumentacji wynikającej z przeprowadzonych kontroli.
 • Prowadzenie statystyk kontroli.
 • Rozwiązywanie problemów techniczno-jakościowych.

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne.
 • Znajomość rysunku technicznego.
 • Umiejętność obsługi metrologicznych przyrządów pomiarowych.
 • Doświadczenie na danym stanowisku.
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office biurowych (środowisko Windows oraz MS Office).
 • Otwartość na nowe technologie.
 • Umiejętność analizy sytuacji i rozwiązywania problemów.
 • Sumienność i dokładność.

Oferujemy: 

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży.
 • Umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych.
 • Stabilne warunki pracy i wynagrodzenia.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 1. Prosimy kandydatów o składanie następujących dokumentów:
 • CV i listu motywacyjnego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

 1. Aplikacje prosimy składać w Dziale Personalnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie; 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4 lub przesłać e-mailem na adres: rekrutacja@wzl1deblin.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 1. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 119 93-465 Łódź poprzez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.
 • Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.