Informacja dla akcjonariuszy

Informacja dla akcjonariuszy

Wypłata dywidendy za 2015 rok będzie realizowana w dniu 08.08.2016 roku zgodnie ze złożoną dyspozycja wypłaty.

Akcjonariusze, którzy nie złożyli dyspozycji wypłaty dywidendy proszeni są o pilny kontakt z Działem Zatrudnienia i Płac.