Informacja o liście akcjonariuszy

W związku z planowanym na dzień 07.12.2016 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.,
zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Zarządu Spółki,
od dnia 02.12.2016 r.  (bud 1/35, pok. 17), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.

 

W razie pytań informacji udzielają:

Milena Stępień-Żabierek

Agnieszka Zielonka

 

Bud nr 1/35, pok. nr 17

tel. wew. 339