Informacje dodatkowe

      W związku z zapytaniami oferentów Zamawiający przedstawia w załączeniu informacje stanowiące doprecyzowanie projektu oraz odnoszące się do innych zagadnień.
      Oferenci powinni traktować poniższe informacje jako podstawę do wyceny w ramach przygotowania swojej oferty. Wobec tego należy załączyć do oferty oświadczenie, że informacje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.04.17r jako „Informacje dodatkowe do wyceny hangaru lotniczego z zapleczem techniczno-socjalnym” zostały uwzględnione w złożonej ofercie.

 1. Do wyceny należy przyjąć wariant I (zbrojenie zasadnicze prętami stalowymi) wykonania posadzki w nowej lokalizacji hali magazynowej w konstrukcji aluminiowej.
 2. Dodatkowe informacje odnośnie posadzki wewnętrznej hali hangaru: wykończenie żywicą epoksydową wielowarstwowe o parametrach przedstawionych w punkcie PD-o3 (str. 35 PW architektury ) w kolorze zielonym.
 3. Fragment elewacji zaprojektowany z blachy sinus powinien być wykonany w sposób następujący: blacha stalowa o grubości min. 0,7 mm falista sinus o profilu 18-25 mm powlekana w kolorze określonym wg rys. elewacji z PW architektury. Ruszt pod blachą sinus stalowy ocynkowany z ceownika C50 grub. min. 1,5 mm w rozstawie nie większym niż 1,5 m mocowany do ściany murowanej poprzez krótkie kątowniki z blachy stalowej ocynkowanej o grub. 3 mm w rozstawie 1,0 – 1,5 m. Ocieplenie ściany murowanej z wełny mineralnej z osłoną przeciwwiatrową paroprzepuszczalną.
 4. Fragment elewacji zaprojektowany z paneli aluminiowych w kolorze określonym wg rys. elewacji z PW architektury należy wykonać z paneli Alucobond A2 montowanych na ruszcie systemowym.
 5. Obudowa hali hangaru ma być wykonana z płyt warstwowych grub. 100 mm w kolorze określonym wg rys. elewacji z PW architektury z wypełnieniem z pianki poliuretanowej typu PIR montowanej w układzie pionowym z ukrytym łączeniem o grubości blach wewnętrznych (profilowanych liniowo) i zewnętrznych (z mikroprofilowaniem) 0,5 mm i powłoką PE grub. min. 25 μm.
 6.  Nad bramami w hali hangaru przewidziane są daszki systemowe o wysięgu 1m na podkonstrukcji stalowej montowanej do konstrukcji stalowej hali z przekryciem blachą trapezową o niskim profilu.
 7. Szyb dźwigu osobowego zaproponowany jest w samonośnej konstrukcji stalowej z przeszkleniem w wykonaniu spełniającym wymogi UDT. Podszybie zostanie doprojektowane po wyborze przez Zamawiającego dostawcy dźwigu i podaniu przez Wykonawcę danych odnośnie dźwigu i szybu.
 8. Attyka hangaru w osi 2 ma być wykonana jako murowana z ociepleniem z wełny mineralnej i wykończeniem jak w systemach ociepleń z tynkiem cienkowarstwowym w kolorze podanym w PW architektury.
 9. Odnośnie logo i nazwy Zamawiającego należy przyjąć własne rozwiązanie techniczne i materiałowe spełniające warunki: estetyki   (w tym nie występowanie zacieków), odporności na silne porywy wiatru i zmiany temperatury, trwałości i łatwej konserwacji.
 10. Oferent powinien uwzględnić to, że Zamawiający będzie oczekiwać dostawy materiałów i urządzeń takich ewentualnie nie gorszych niż w projekcie. Zamiana materiałów i urządzeń na etapie wykonawstwa będzie możliwa jedynie po uzyskaniu wcześniej akceptacji Zamawiającego.
 11. W ramach wykonania hangaru nie jest przewidziana dostawa i montaż mebli (w tym mebli biurowych, szaf w szatniach, itp.) ani sprzętu AGD w częściach socjalnych.
 12. Zamawiający bierze na siebie koszty związane z serwisowaniem zamontowanych urządzeń w tym przeglądy serwisowe i materiały eksploatacyjne w trakcie obowiązywania okresu gwarancji wskazanego w umowie pomiędzy Wykonawcą a Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 S. A.
 13. Zamawiający informuje, że sieć ciepłownicza oznaczona na planszy PZT jako CO1 (niezbędna dla uniknięcia kolizji z nową lokalizacją hali magazynowej w konstrukcji aluminiowej) jest już wykonana, a odcinek ciepłociągu przekreślony został już zlikwidowany.