JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze S.A. to nowoczesna firma, która kładzie nacisk na stały i zbilansowany rozwój przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Poświadczają to wyniki audytu przeprowadzonego w Spółce w maju tego roku przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – Centrum Certyfikacji Jakości. W związku z pozytywnym wynikiem audytu WZL-1 S.A. otrzymały CERTYFIKAT NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI PN – N 18001:2004 – nr 173/B/2018 (wersja B) oraz CERTYFIKAT NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI BS OHSAS 18001:2007 – nr 173/O/2018 (wersja B).