Kalibracja kluczy dynamometrycznych

W Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. możemy wykonać wzorcowanie kluczy i wkrętaków dynamometrycznych w zakresie pomiarowym:

 

0,04 – 2 Nm

1,25 – 25 Nm

20 –  400 Nm

  30 – 1500 Nm

 

Wystawiamy Świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiarowej.

 

Wzorcowanie wykonujemy dla kluczy jednostronnych, dwustronnych oraz ustawionych na jedną wartość momentu.

 

Oprócz tego oferujemy możliwość wykonania naprawy, regulacji bez wymiany uszkodzonych części.