Polska Grupa Zbrojeniowa z wizytą w WZL-1

10 sierpnia 2017 roku przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej (Domeny Lotniczej, Biura Strategii) oraz Spółek wchodzących w jej skład złożyły wizytę w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi. Jednodniowa wizyta przedstawicieli firm: Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A., Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A., Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. miała charakter roboczy, a jej celem było przedstawienie kompetencji Spółek oraz stworzenie podstaw do dalszej współpracy. Dzięki synergii, znajomości własnych kompetencji jesteśmy w stanie zbudować wspólną strategię umożliwiającą rozwój Domeny Lotniczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.