SŁUCHACZE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z wizytą w WZL-1

W tym tygodniu naszymi gośćmi byli słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej z Akademii Sztuki Wojennej, którzy przygotowują się do pracy w polskich placówkach dyplomatycznych.

Mamy nadzieję, że nasi goście na długo zapamiętają tę wizytę, a wszystkie zdobyte informacje wykorzystają do promocji naszej Spółki na całym świecie.