29 grudnia w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej została zawarta umowa pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i Inspektoratem Uzbrojenia na wyprodukowanie 25 zestawów bezzałogowych statków powietrznych klasy MINI w programie kr. WIZJER. Umowa będzie realizowana do 2027 roku.