22 kwietnia Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 prowadziły rozmowy z przedstawicielami Agencji Uzbrojenia oraz Regionalnych Przedstawicielstw Wojskowych w zakresie możliwości modernizacji i remontu śmigłowców oraz udziału WZL1 w programach narodowych dotyczących obronności.