Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. będą współpracować z Salezjańskimi Szkołami Rzemiosł w Łodzi

W ramach podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i średniego oraz przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 (WZL1/Grupa PGZ) podejmują współpracę z Salezjańskimi Szkołami Rzemiosł.

W 2020 roku, na podstawie zezwoleń uzyskanych od władz miasta Łodzi, w ramach zespołu Salezjańskich Szkół Rzemiosł powołane zostały dwie szkoły publiczne: Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika, które rozpocznie swą działalność edukacyjną od 1 września 2020 roku oraz Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia im. św. Józefa Rzemieślnika (rozpoczęcie kształcenia planowane na wrzesień 2022 roku). Technikum Salezjańskie kształcić będzie w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik i technik informatyk. Salezjańska Szkoła Branżowa natomiast przygotowywać będzie swoich uczniów do zawodów mechanika – montera maszyn i urządzeń, a także operatora obrabiarek skrawających. W planie jest również utworzenie klasy branżowej w niszowych zawodach rzemieślniczych.

Celem powstania Salezjańskich Szkół Rzemiosł jest powrót do źródeł i tradycji kształcenia salezjańskiego. Ich początki sięgają końca lat 70. XIX wieku, kiedy to jeden z właścicieli manufaktur, Juliusz Heinzel, członek-założyciel Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności, otworzył Szkołę Rzemiosł. W 1922 roku szkołę przekazano Towarzystwu Salezjańskiemu i datę tę można uznać za początek edukacji salezjańskiej w Łodzi. W takiej postaci szkoła działała do roku 1962, kiedy to została przejęta przez ówczesne władze. Teraz mamy możliwość przywrócenia naszej edukacyjnej tradycji i zaszczepienia w naszych uczniach przyświecających nam od wielu lat idei, wzbogaconych o nowoczesne technologie. Mając wsparcie takiego partnera jakim są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1, będzie nam o wiele łatwiej je osiągnąć – powiedział ks. Dariusz Husak, Dyrektor Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi.

Wyrażenie przez oba podmioty woli wzajemnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i średniego wzmocni realizację celów dydaktycznych pomiędzy spółką a szkołą. Stanowi ona również jasny komunikat o wspólnej wizji tej współpracy na rzecz gruntownego przygotowania zarówno młodzieży do wejścia na rynek pracy, jak i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników o umiejętnościach i specjalizacjach niezbędnych w przemyśle zbrojeniowym. Współpraca ta jest również wyrazem realizowanej przez WZL1 polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

–  Porozumienie pomiędzy WZL1 i Salezjańskimi Szkołami Rzemiosł to wynik zaplanowanych działań zmierzających do kompleksowego zabezpieczenia przez Spółkę kadry specjalistycznej na nadchodzące dekady oraz zabezpieczenia zawodowego przyszłych absolwentów tej placówki edukacyjnej. Kształcenie specjalisty w dziedzinie awiacji to proces długofalowy, dlatego chcemy wesprzeć przyszłych inżynierów już od etapu szkolnictwa zasadniczego i średniego po dalsze etapy edukacji. Stabilny trzon produkcyjno-technologiczny stanowi koło zamachowe każdego zakładu produkcyjno-usługowego, a nasz nie jest w tej materii wyjątkiem. Kapitał ludzki jest dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 największą wartością – powiedział Marcin Nocuń, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Porozumienie pomiędzy WZL1 i Salezjańskimi Szkołami Rzemiosł w Łodzi stanowi dopełnienie zawartego w lipcu 2017 roku porozumienia pomiędzy Spółką a Politechniką Łódzką, dotyczącego współpracy naukowo-dydaktycznej, poszerzając spektrum kierunkowego kształcenia ustawicznego przyszłych specjalistów i inżynierów o etap szkolnictwa zawodowego i średniego.

Click here to add your own text