Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Centrum Dystrybucji Środków do walki z koronawirusem

Przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podpisali umowy o współpracy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu łódzkiego.

Spółka została Centrum Dystrybucji Środków w zakresie zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem COVID-19. Zakłady udostępniły władzom województwa łódzkiego obiekt, w którym składowane są sprzęty i materiały medyczne, w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji niezbędne do walki z pandemią. Produkty te, są wydawane przez pracowników Spółki wedle zgłaszanych przez Urząd Marszałkowski oraz Łódzki Urząd Wojewódzki potrzeb. Tym samym firma realizuje jeden z nadrzędnych celów, jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).
– Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z ważniejszych założeń realizowanych w WZL1. Koncepcja ta nabiera szczególnego znaczenia w dobie pandemii. Mając na uwadze troskę o zdrowie i życie nie tylko pracowników firmy, ale również całego społeczeństwa zdecydowaliśmy się aktywnie włączyć w walkę z koronawirusem. Wierzymy, że nasze działania, w tym stworzenie Centrum Dystrybucji Środków, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności– powiedział Marcin Nocuń, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.
* * *
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., z siedzibą w Łodzi i oddziałem w Dęblinie, to jeden z liderów wśród spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przez ostatnie 75 lat przedsiębiorstwo ściśle związane
jest z branżą lotniczą, a od przeszło 55 lat specjalizuje się w obsługach i naprawach głównych śmigłowców. Swoje usługi świadczy zarówno dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, jak i dla zagranicznych partnerów biznesowych. Podstawową i kluczową działalnością WZL1 są naprawy główne, remonty, obsługi i modernizacje śmigłowców Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, silników lotniczych rodziny TW3-117 oraz obsługi samolotów wojskowych i cywilnych. Spółka została wskazana jako Centrum Serwisowe Śmigłowców Sił Zbrojnych RP.
Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. Zatrudnia ponad 18 tysięcy pracowników i osiąga ponad 5,5 mld złotych rocznego przychodu. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.