Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna – jedna z wiodących firm branży lotniczej w Europie i jedna z kluczowych spółek PGZ, w związku ze swym dynamicznym rozwojem, poszukuje kancelarii prawnej do obsługi prawnej Spółki.

Zakres obsługi prawnej Spółki obejmuje:

 1. Bieżącą obsługę prawną Spółki;
 2. Sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 3. Opiniowanie i weryfikowanie pod kątem formalnoprawnym dokumentów wewnętrznych Spółki, umów z kontrahentami etc.;
 4. Branie czynnego udziału w negocjowaniu warunków współpracy z kontrahentami;
 5. Reprezentowanie Spółki w postępowaniach przed sądami i urzędami w ramach zastępstwa prawnego i procesowego.

Usługi świadczone będą zarówno w siedzibie Spółki jak i online/telefonicznie.

Wymagania (co do osoby współpracującej bezpośrednio ze Spółką):

 1. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego;
 2. doświadczenie w świadczeniu usług prawniczych w spółkach kapitałowych, w szczególności
  w spółkach akcyjnych w zakresie prawa umów handlowych, prawa gospodarczego i prawa pracy;
 3. posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: Poufne lub Tajne;
 4. dobra znajomość języka angielskiego, w tym znajomość terminologii prawniczej;
 5. doświadczenie w obsłudze prawnej projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych;
 6. doświadczenie w obsłudze spółek z branży zbrojeniowej będzie dodatkowym atutem.

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.