Łódź, dnia 24.06.2022 r.

 

INFORMACJA

 

W związku z planowanym na dzień 30.06.2022 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Zarządu Spółki, od dnia 27.06.2022 r.  (bud 1/35, pok. 13), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.

W razie pytań informacji udziela:

Agnieszka Zielonka

Bud nr 1/35, pok. nr 13, tel. wew. 339