Łódź, dnia 2 kwietnia 2020 roku

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. wsparły Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (Grupa PGZ) wsparły kadrę medyczną w walce o życie i zdrowie ludzkie w czasie epidemii, przekazując środki finansowe na zakup respiratorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 (WZL1) podpisały umowę dotyczącą wsparcia finansowego na zakup 4 respiratorów. Respiratory zostały przekazane wskazanemu przez Marszałka Województwa Łódzkiego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, który decyzją Ministra Zdrowia przekształcony został w szpital zakaźny. W czasie trwania pandemii personel medyczny szpitala zajmuje się pacjentami chorymi i z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Nasza Spółka, jako organizacja odpowiedzialna społecznie, cały czas bierze udział w licznych inicjatywach wspierających działania różnych instytucji m.in. z województwa łódzkiego. W tym bardzo wymagającym dla nas wszystkich czasie, postanowiliśmy wspomóc szczególnie służby medyczne, a tym samym społeczność lokalną, której zdrowie i poczucie zabezpieczenia jej podstawowych potrzeb w walce z groźnym patogenem nie mogą być dla nas obojętne. Działania w obszarze szeroko rozumianej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stanowią jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania naszej firmy – powiedział Marcin Nocuń, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

– Nasze spółki skarbu państwa nie funkcjonują w próżni. Ich związki ze społecznością lokalną nakazują pochylić się nad potrzebami ludzi, zwłaszcza w trudnych czasach epidemii. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 nie są wyjątkiem. Przekazując pieniądze na respiratory pokazują, jak solidarnie i odpowiedzialnie walczyć z wirusem – skomentował działania spółki Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

W obliczu zagrożenia epidemicznego WZL1 wspierają mieszkańców województwa łódzkiego i nie tylko. Poza wsparciem finansowym dla szpitala w Zgierzu, firma podejmuje wiele inicjatyw takich, jak m.in. zakup środków dezynfekujących, maseczek ochronnych czy rękawiczek.

Poza działaniami skierowanymi do społeczności lokalnej, spółka podjęła działania profilaktyczne chroniące pracowników przed zagrożeniem. W przedsiębiorstwie cały czas prowadzona jest kampania informacyjna. Wdrożone zostały ponadto procedury bezpieczeństwa, a także zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Są one bezwzględnie przestrzegane przez całą załogę WZL1. Spółka ograniczyła do minimum bezpośrednie kontakty pracowników w miejscu pracy. Spotkania organizowane są w formie wideokonferencji i telekonferencji. Załoga WZL1 została zabezpieczona w środki ochrony indywidualnej takie, jak: maseczki, żele, środki dezynfekcyjne.

Z uwagi na fakt, że WZL1 to podmiot o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa, utrzymywana jest systemowa ciągłość pracy, a także realizowane są bieżące projekty i programy przy jednoczesnym przestrzeganiu wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Informacja o Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., z siedzibą w Łodzi i Oddziałem w Dęblinie, to lider domeny lotniczej i jedna z kluczowych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Przez ostatnie 75 lat przedsiębiorstwo ściśle związane jest z branżą lotniczą, a od przeszło 55 lat specjalizuje się w obsługach i naprawach głównych śmigłowców. Swoje usługi świadczy zarówno dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, jak i dla zagranicznych partnerów biznesowych. Podstawową i kluczową działalnością WZL1 są naprawy główne, remonty, obsługi i modernizacje śmigłowców Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, silników lotniczych rodziny TW3-117 oraz obsługi samolotów wojskowych i cywilnych. Spółka została wskazana jako Centrum Serwisowe Śmigłowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka TIELE, Kierownik Działu Marketingu, a.tiele@wzl1.mil.pl, 697 100 015