Celebrowany rokrocznie w WZL1 Dzień Kobiet stanowi idealną okazję do spotkania się z żeńską częścią załogi (a jest to silna grupa) i złożenia Naszym Paniom najserdeczniejszych życzeń!