Wprowadzone przez Katarzyna Rusek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS GWARANCYJNY ZAMRAŻARKI MODUŁOWEJ (DWIE KOMORY CHŁODNICZE) NA WYDZIALE KOMPOZYTÓW W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. ODDZIAŁ W DĘBLINIE.