Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi stołu wyspowego 300FF typu C.

 

 

            Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi stołu wyspowego 300FF typu C.

 

I. Podstawowe parametry i wyposażenie urządzenia:

 

 1. Stół wyspowy z blatem Trespa TopLab o wymiarach 3000 x 1500 x 900 mm (długość x szerokość x wysokość) z nadstawką w składzie:

a) blat 3000 x 1500 mm wykonany z Trespa TopLab bez podniesionego obrzeża,

b) stelaże nośne wykonane ze stali o profilach zamkniętych, pokryte proszkowo farbą epoksydową zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości,

c) szafka laminowana 1200 dwuskrzydłowa – 2 szt.,

d) miejsce do pracy w pozycji siedzącej – 2 szt.,

e) szafka laminowana 400 jednoskrzydłowa – 2 szt.,

f) szafka laminowana 1400 zlewozmywakowa – 1 szt.,

g) nadstawka 2 półkowa L=2200 mm,

h) ilość gniazd 230 V – 4 szt.,

i) zlew jednokomorowy epoksydowy o wymiarach 457 x 381 mm (wymiary wewnętrzne komory) – 1 szt.,

j) armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem EPS zimna – ciepła woda – 1 szt.,

 

II. Wymagania jakościowe:

 

 1. Meble laboratoryjne powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
 2. Wszystkie elementy umeblowania wyposażone w urządzenia elektryczne musza być zgodne z PN IEC 60364-4-41, a w szczególności posiadać zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego.
 3. Materiały stalowe użyte do konstrukcji stołu muszą być zgodne z normą PN-EN 10219-1 i 2, PN-EN 10204-3.1 i posiadać deklaracje CE wystawioną przez laboratorium akredytowane.
 4. Deklaracja zgodności z CE.
 5. Atest/Certyfikat PZH.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie u Zamawiającego na koszt Dostawcy.
 2. Gwarancja minimum 2 lata.
 3. Dokumentacja DTR w języku polskim w wersji papierowej i na CD lub pendrive (opisy, rysunki techniczne instalacji, usytuowanie elementów instalacji).
 4. Protokół z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

 

W przypadku gdy w realizacji zamówienia będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

 1. 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;
 2. 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś
  z krajów UE;
 3. zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00.

Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:

 1. imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
 2. datę i miejsce urodzenia;                                                     
 3. nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport;
 4. nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
 5. powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

 

IV. Do przedstawionej oferty cenowej należy dołączyć:

 

 1. Wizualizację stołu: rysunki z rozmieszczeniem wymaganych elementów (szuflady, zlew, itp.) wymiary, miejsca i sposób podłączenia wody i kanalizacji.
 2. Wymagane atesty, zaświadczenia, certyfikaty.

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 05.11.2018 r. – 09.11.2018 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.

 

 

Osoby do kontaktu:

                                                                                                                      

Ofertę należy złożyć do dnia 21.08.2018 r. na e-mail sekretariat@wzl1deblin.pl,
fax /81/ 883 02 48 lub pocztą na adres ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.