Dowództwo Sił Powietrznych Algierii składa wizytę w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A.

Określenie możliwości przyszłej współpracy w zakresie remontów, obsług i modernizacji śmigłowców rodziny Mi ze szczególnym naciskiem na Mi-2 oraz Mi-8 – takie były główne założenia spotkania strony polskiej i algierskiej. Jednodniowa wizyta przedstawicieli Dowództwa Sił Powietrznych Algierii, Attaché Obrony Algierii, przedstawicieli Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz firmy Cenzin w WZL-1 w Łodzi miała charakter roboczy, a jej celem było stworzenie podstaw do dalszej, złożonej współpracy pomiędzy Polską a Algierią. Profesjonalizm wykonywanych prac na śmigłowcach wzbudził jak zwykle nie tylko wiele entuzjazmu wśród gości, ale przede wszystkim podziw i chęć kontynuowania oraz eskalacji dotychczasowej współpracy z WZL-1.