Informacja

Łódź, dnia 21.02.2019 r.

 

INFORMACJA

W związku z planowanym na dzień 28.02.2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., zgodnie
z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Zarządu Spółki, od dnia 25.02.2019 r. (bud. 1/35, pok. 13), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.

  

W razie pytań informacji udzielają:

Joanna Filipczak

Agnieszka Zielonka

 

Bud nr 1/35, pok. nr 13

tel. wew. 339