Porozumienie z Politechniką Łódzką

Innowacje, projekty badawczo-rozwojowe, staże dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej, kształcenie przyszłych i obecnych pracowników spółki, praktyki itp. Tak rysują się perspektywy solidnej i długoterminowej współpracy pomiędzy WZL-1 a Politechniką Łódzką. Obydwie instytucje od wielu lat prowadzą wspólne działania w zakresie szkolenia kadry naukowej i technicznej jak i projektów badawczo-rozwojowych, ale dopiero od tej chwili obejmować one będą tak szeroki wachlarz działań. Dzięki podpisanemu 29 czerwca 2017 roku porozumieniu, współpraca pomiędzy spółką a uczelnią nie tylko nada impetu dotychczas prowadzonym przedsięwzięciom, ale przede wszystkim zostanie wzbogacona o nowe kierunki działania i obszary takie, jak: kompozyty, mechatronika, automatyka i robotyka, systemy informatyczne, czy inżynieria produkcji.